top of page
Opleiding lichaam stress burnout natuurlijk herstel

Opleiding
Het Lichaam, Stress & Burnout - Dynamisch werken vanuit Natuurlijk Herstel

VESB Erkende stress en burn-out coaches
Dynamisch Fasenmodel

Wanneer we van buitenaf naar onze cultuur kijken, zien we dat we de connectie met de natuur, ons lichaam, zingeving en elkaar zijn kwijtgeraakt. In onze westerse manieren van benaderen van stress ( in de hulpverlening) doet het lichaam niet of nauwelijks mee.

Stress is ‘normaal’ geworden, terwijl het aangeeft dat er een functionele ontregeling is. Stress is zodoende geen individueel probleem, maar een maatschappelijk, cultureel en contextueel probleem. Protocollaire manieren van werken zijn erop gericht om zo snel mogelijk weer aan het werk gaan en niet op het natuurlijke herstel van het lichaam. Hierdoor plegen veel mensen bewust of onbewust roofbouw op hun lichaam. Het resultaat is dat het stress-systeem niet meer functioneert zoals het oorspronkelijk bedoeld is. Stress wordt disfunctioneel en het overlevingsmechanisme treedt in werking. Te lang hiermee doorgaan kan resulteren in allerlei nare psychische en fysieke klachten, overspannenheid of zelfs burn-out.

Deze specialistische, diepgaande opleiding is gebaseerd op lichaamsgericht werken en natuurlijk herstel bij stress- en burnout. De basis vormt het Dynamisch Fasenmodel® ( Hilde Bolt) . Dit model is gebaseerd op het werken met trauma en is ontstaan uit meer dan 25 jaar observaties van cliënten met burn-out of in andere grote transities als ziekte en verlies. Stress en burnout wordt gezien als een verstoring en niet als stoornis.

In deze werkwijze komen regulier, wetenschappelijke zienswijzen samen met visies vanuit lichaamsgerichte, traditionele geneeswijzen, andere disciplines en culturen.

In het gedachtegoed zijn de visie verwerkt van o.a.

- Cliëntgericht werken - de kracht van de helende relatie - Carl Rogers

- Compassionate Inquiry - Gabor Mate

- Stress gezien vanuit het Boeddhisme - Tulku Lobsang Rinpoche

- Het gezonde deel - Traumadeel - Overlevingsdeel -Franz Ruppert

- De kracht van Presence - Theory U - Otto Scharner

- De Polyvagaaltheorie - Stephen Porges

 

Onderwerpen zijn o.a.:
- Dynamisch Fasenmodel® - werken vanuit afstemming op & volgen van de cliënt

- Body Oriented Learning - het lichaam als vertrekpunt

- De kern durven raken – Waar gaat het nu écht over?
- Lichaamsgericht leren – leren in het natuurlijke tempo van het lichaam, gericht zijn
  op het natuurlijke herstel en het herstellen van de connectie met het lichaam
- Afstemmen op de niveaus van verwerking
- Zelfzorg op alle niveaus (mentaal, emotioneel, fysiek en spiritueel (niveau van
  zingeving)
- Doorbreken van de systemische herhaling
- Reparenting – de ontwikkeling van intern voedende ouders
- Gericht zijn op het werkelijk anders leren DOEN - Learning by Doing and Playing
- Het werken met creatieve, lichaamsgerichte en dynamische werkvormen

 

Deze opleiding is bedoeld voor ervaren professionals die hun kennis en kunde rond het begeleiden van stress en burn-out willen verdiepen in een praktijkgerichte vervolgopleiding. Om deze opleiding te kunnen volgen is een vooropleiding in persoonlijke begeleiding en werkervaring een voorwaarde. Basisprincipes in het professioneel begeleiden zoals coachmodellen en overdracht en tegenoverdracht worden verondersteld bekend te zijn.

 

Om deel te kunnen nemen aan deze training is een kennismakingsgesprek een voorwaarde.

VESB:

Onze opleiding is geaccrediteerd bij de VESB (de Vereniging voor Erkende Stress- en Burn-outcoaches).

Dit betekent dat je, wanneer je de opleiding bij ons hebt gevolgd, lid kunt worden bij de VESB. Afhankelijk van je vooropleiding en werkerving zijn hier verschillende vormen van lidmaatschap mogelijk.

Plaats:

Eemklooster Amersfoort
 

Docenten:

Hilde A.J. Bolt & Marijke Levelink

De training:

7 Trainingsdagen, 2 gratis webinars, Intervisie, Supervisie en het boek Waar gaat het nu écht over- Coachen vanuit natuurlijk herstel (Hilde Bolt)

Data: 16 september, 14 oktober, 11 november, 9 december 2024, 13 januari, 3 februari, 24 maart 2025.

Kosten 

Particulieren:  € 2475- excl 21% BTW  (€2994,75  incl.BTW)

ZZP-ers:          € 2675,- excl 21% BTW (€3236,75 incl. BTW

 Zakelijk:           € 3175,- excl 21% BTW - (€3841,75 incl. BTW)


DIT IS INCLUSIEF : Studiemateriaal - Reader - Powerpoints - Supervisie - 2 webinars naar keuze - Supervisie - Koffie/ Koffie - Lekkers - Lunches

Wil je meer weten over de opleiding? Neem dan gerust contact op.

Hilde Bolt - Waar gaat het nu echt over
planten
bottom of page