top of page
Image by CHUTTERSNAP

Niet de arts maar het lichaam geneest de ziekte.

Hippocrates

Trauma modules

TRAUMA & BODY ORIENTED LEARNING

De Body Oriented Learning Academy verzorgt trainingsmodules voor professionals die zich verder willen verdiepen en verbreden in het werken met Trauma.

 

Deze trainingen zijn opgezet vanuit een breed en integraal perspectief. Dit betekent dat er visies en kennis wordt ingebracht door een geweldig team van professionals op het gebied van trauma vanuit meerdere disciplines, culturele achtergronden en generaties. Trauma is immers van alle tijden en culturen en er zijn vele wegen om hiermee om te gaan. Onze gedachte is dat ieder puzzelstukje een deel van het antwoord  geeft op de puzzel die we te leggen hebben met elkaar op het gebied van trauma, maar ook als mensheid. Op dit moment is de kennis veelal gescheiden. Dit betekent dat we kennisgebieden opdelen, dat we het een boven het ander stellen en dat we daardoor eigenlijk steeds de essentie missen. In deze opleiding willen we zo dicht mogelijk bij de essentie van trauma komen en daarbij zoveel mogelijk mensen aan het woord laten zodat mensen op basis daarvan ook een eigen visie op omgaan met trauma kunnen vormen. De kennis en ervaring die wordt gedeeld tijdens deze training, is afkomstig uit de reguliere wetenschap, maar ook uit oude, oorspronkelijke  geneeswijzen en tradities, culturen en disciplines.


In deze trainingsmodules Trauma and Body Oriented Learning leer je om vanuit het lichaam te werken met expliciet (duidelijk aanwijsbaar) en impliciet trauma (overgedragen trauma vanuit generaties, familie en cultuur, emotionele afwezigheid/onbeschikbare ouder(s).

We brengen, naast onze eigen visie & ervaring, westerse regulier-wetenschappelijke en complementaire visies over trauma samen.

Onder andere van Bessel van der Kolk,  Gabor Mate, Stephen Porges, Peter Levine, Pat Ogden, Deb Dana, Franz Ruppert, Nick Blaser, Janina Fisher, Eugene Gendlin & Judith Herman.

Dit vullen we aan met werkvormen vanuit andere disciplines, visies en culturen, waaronder:

Dans - & Bewegingsexpressie, Theater, Muziek, Systemisch werk, Sjamanisme, Maori-healing, Stem- &  Ademwerk, Chinese geneeswijzen, Beeldende vormen,Traumasensitieve- & Yin Yoga en rituelen.
 

Voor wie?
Deze Professional Trainingsmodules zijn speciaal ontwikkeld voor professionals die ervaren zijn in het professioneel begeleiden van mensen, onder andere in de geestelijke en somatische gezondheidszorg of in het onderwijs, die zich willen specialiseren  of verder willen verdiepen in het werken met trauma: onder andere psychologen, psychotherapeuten, coaches, counselors, artsen of fysiotherapeuten, POHGGZ, haptonomen & -therapeuten, maatschappelijk werkers en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen & psychosociaal therapeuten. Ook mensen die ervaren zijn in het werken met trauma, maar niet specifiek lichaamsgericht hebben leren werken kunnen veel baat hebben bij deze opleiding om zodoende hun kennis en werk te verdiepen.

Basis - Module - Het Fundament

In deze 7 maanden durende intensieve training leer je om vanuit het zelfherstellende vermogen van het lichaam te werken met expliciet (duidelijk aanwijsbaar) en impliciet trauma (overgedragen trauma vanuit generaties, familie en cultuur, emotionele afwezigheid/onbeschikbare ouder(s). Je maakt, naast onze eigen visie (Body Oriented Learning), kennis met andere gangbare verschillende visies op het werken met trauma en het lichaam, regulier, complementair, vanuit verschillende culturen en disciplines. Je krijgt oefeningen en werkvormen aangereikt die je gelijk in de praktijk kunt toepassen en die je aan je mensen waarmee je werkt kunt meegeven.

Wil je meer informatie - neem dan gerust contact op.

Andere modules volgen nog.

 

 

 

 

 

 


 

bruine beer
bottom of page