top of page
Composition of the four natural elements and Earth. Elements of this image furnished by NA

JAARTRAINING
De ALchemist

 

Pas als ik de grootsheid in mezelf kan  zien, kan ik de grootsheid in anderen zien'

 (Kay Polak)

Jaartraining De ALchemist - Werken met Lichaamstaal voor Professionals

Deze Jaartraining Werken met Lichaamstaal (voor professionals) is een brede en complete opleiding voor lichaamsgericht coachen voor ervaren professionals. Je maakt kennis met lichaamsgerichte werkvormen, afkomstig uit diverse visies, culturen & disciplines. Deze training biedt de mogelijkheid om je authentieke kracht, creativiteit en inspiratie vanuit je lichaam, in al je cellen te ervaren en in jezelf te verankeren. In de praktijk betekent dit meer vertrouwen, creativiteit en plezier in hetgeen je doet.

Deze leergang biedt tevens de mogelijkheid om via het inbrengen van persoonlijke vraagstukken je vakbewaamheid te vergroten. Omdat veel hulpverleners zichzelf vaak vergeten is een belangrijk onderdeel ook het ontwikkelen van zelfzorg op alle niveaus; mentaal, emotioneel, fysiek en spiritueel.

Met deze training ben je in staat om:
* essentiële en verankerde bewegingen te genereren bij degene met wie je werkt
* op basis van je eigen lichaamstaal en die van de cliënt effectieve & creatieve interventies te doen
* je kracht & vakmanschap als beroepshulpverlener en mens verder te verdiepen en verfijnen
* eventuele overdracht en tegenoverdracht veel sneller fysiek te signaleren en het proces met degene met wie je werkt op constructieve wijze bij te sturen
* te werken met diverse lichaamsgerichte werkvormen en oefeningen
* de oefeningen af te stemmen op degene met wie je werkt
* te improviseren
 
Werkvormen komen uit:
* Focusing, mindfulness, opstellingen & systemisch werk, dans (o.a. tango, 5 ritmes), Compassionate Inquiry, bewegingsexpressie, meditatie, theater, werken met rituelen, spel, adem- en releasetechnieken, inquiries
 

Aan het einde van de training ontvang je een werkboek waarin alle oefeningen nog een keer op een rijtje staan.

Programma
De training bestaat uit een 10 trainingsdagen. De volgende thema’s komen hierin in ieder geval aan bod ;
 
De ‘Wounded Healer’
Gut-feeling en lichaamswijsheid
Uit het verhaal - lichaamgericht interveniëren
Lichaamsgericht leren
Werken met het Celgeheugen
Het verhaal en de taal van het lichaam
Trauma & Hechting
Omgaan met gevoelens, emoties en releasen
Niveaus van verwerking
Aanraken en aangeraakt worden
Systemisch werken
Volgen van de innerlijke beweging
Expressie en Creativiteit
Werken met de stem


Zonsverduistering
bottom of page