top of page
Image by Gabriel Dizzi

BODY ORIENTED LEARNING

Het lichaam kent minder remmingen dan de geest.

(Victor Frankl)

                                                    Wat is Body Oriented Learning?

De Body Oriented Learning  Academy genereert een nieuwe, non-duale beweging die gericht is op het vergroten van geïntegreerde kennis over het lichaam, lichaamservaring, -bewustzijn en -taal. Het gaat om de herinnering dat we als mens onderdeel zijn van de natuur, onderhevig zijn aan dezelfde wetten en het belang van community als mensheid. Onder deze noemer brengen we visies en zienswijzen vanuit verschillende culturen, disciplines en tijdperken bij elkaar. We werken samen met een team van gerenommeerde professionals.

We noemen onze werkwijze Body Oriented Learning, omdat we als mens, net als alle levende wezens gemeenschappelijk hebben dat we een lichaam hebben. Het lichaam is cultuuroverstijgend én is ook onze meest nabije connectie met de natuur. Onze lichaam is immers ons eigen stukje natuur en het laat ons zien hoe de natuur werkt. En ook de kracht van het verschil tussen het mannelijke en het vrouwelijke.

Wanneer we naar onze (westerse, witte patriarchale) wereld kijken, dan zien je hoe we geleerd hebben om ons lichaam te veronachtzamen. Dit zien we ook direct terug gespiegeld in hoe we omgaan met onze natuur en met anderen mensen (onderdrukking, racisme, en onmenselijkheid). 

We zijn als mensen onderhevig aan dezelfde principes en we hebben allemaal te maken met pijn, verlies, rouw, maar ook met vreugde, verdriet, ziekte en met sterfelijkheid. Wanneer we elkaar ontmoeten op het lichaamsgerichte  is er geen onderscheid, is er geen status, geen machtsverhouding en zijn er geen belemmerende geloofsovertuigingen, dan zijn we gelijk en kunnen we menselijk zijn. Dit raakt het egoloze niveau en daar komen we uit bij begrippen als compassie, non-dualiteit en liefde. Wij vinden het belangrijk dat het niet gaat over ego, rollen, etiketteren en labelen, maar over wat we als mensheid gemeenschappelijk hebben.

We hopen met Body Oriented Learning een nieuwe beweging te genereren, heel bewust buiten alle bestaande systemen om, gericht op het vergroten van bewustzijn, kennis, compassie, vanuit non-dualiteit en inclusiviteit.

We zijn actief

In:

- Hulpverlening

- Organisaties

- Maatschappelijke projecten

Wij bieden:

- Educatie en opleiding  -Kennisoverdracht, ontwikkeling, collegiale professionalisering en uitwisseling

                                                voor professionals

- Events & Experience   -Vergroting lichaamsbewustzijn voor iedereen die wil werken aan bevorderen

                                                van gezondheid & gevoel van verbonden zijn met zichzelf en anderen

- Performance                  - Ervaringsgerichte voorstellingen

En hebben een visie vanuit:

- Een combinatie van westerse, reguliere, wetenschappelijke & complementaire zienswijzen

- Diverse disciplines (antropologie, dans, theater, muziek…)

- Andere (oorspronkelijke) culturen (Maori-healing, Chinese Geneeskunde, Sjamanisme, Ayurveda...)

Body Oriented Learning richt zich onder andere op:

- Het ten diepste ervaren dat we allemaal 'gewoon' mens zijn en gelijkwaardig

- Het leren leven in een lichaam, vanuit Basic Safety

- Het vertrouwen op de waarheid en wijsheid van het lichaam
- Het vertrouwen op het zelfgenezende vermogen van het lichaam
- Het leren verhouden tot sterfelijkheid

- Het leren leven volgens natuurlijke principes en wetten

- Het leren verstaan van de signalen en taal van het lichaam

- Een gezonde manier van omgaan met emoties en gevoelens

- Het ontwikkelen van een interne bedding waarin alles wat het lichaam vertelt ervaren kan worden
- Het ontwikkelen van gezonde zelfzorg op alle niveaus (mentaal, emotioneel, fysiek en spiritueel)
- Het herstellen van de (geschonden) connectie met het lichaam
- Het verwerken en bewegen vanuit het natuurlijke tempo van het lichaam
- Het vrijmaken van het lichaam
- Het ontwikkelen van emotionele volwassenheid en daarmee het vergroten van de kracht en weerbaarheid in het leven

- Het vinden van innerlijke rust in het lichaam

 

 

En vooral ook op:

Het leren genieten van het lichaam! 

bottom of page